top of page

Privacyverklaring

 

 

De praktijk Vrij Leven in Oorspronkelijkheid, gevestigd in Willemstad, Groenstraat 56, is zoals weergegeven in deze privacyverklaring, verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens. 

CONTACTGEGEVENS

www.ninasieger.nl

info@ninasieger.nl

Praktijk
Vrij Leven in Oorspronkelijkheid

Groenstraat 56

4797BC Willemstad NB

OVERZICHT VAN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

  • Voor - en/of achternaam

  • e-mailadres

  • Adresgegevens indien noodzakelijk i.v.m. consult aan huis

  • internetbrowser en apparaat type (hier wordt niets mee gedaan, maar zit standaard in WP)

Alle door jou persoonlijk gedeelde levensverhalen en situaties die tijdens een consult ter sprake komen, zijn strikt vertrouwelijk en worden niet gedeeld in welke vorm dan ook. 

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk om te controleren of iemand 16 jaar of ouder is. De betrokkenheid van toezicht van ouders op de internetactiviteiten van hun kinderen is dan ook aan te raden. Dit i.v.m. verzamelen van gegevens van hun kinderen door anderen zonder ouderlijke toestemming. 
Als er overtuigingen zijn dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens van minderjarigen zijn verzamelt, neem dan contact op via info@ninasieger.nl en bij toepassing worden die gegevens verwijdert. 

DOEL VAN HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

  • e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren (consult of/en traject of/en workshop of/en anders)

  • persoonlijke vragen/informatie i.v.m. een consultaanvraag

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

E-mailadres en (voor)naam in contactformulier en  bij reacties/comments, wordt zolang het bericht bestaat in de mailbox van het contactformulier bewaart. 

Persoonlijke informatie die nodig zijn voor consulten worden bewaart zolang het bericht in de mailbox bestaat. 

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De praktijk Vrij Leven in Oorspronkelijkheid verkoopt geen gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend verstrekt indien nodig voor uitvoering van de overeenkomst met praktijk Vrij Leven in Oorspronkelijkheid en jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

GEBRUIKTE COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

De praktijk Vrij Leven in Oorspronkelijkheid gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Visitor Analytics is gekoppeld aan deze website en verzamelt gegevens op basis van hoe vaak de website bezocht wordt en welke pagina`s en onderwerp favoriet zijn. Deze gegevens zijn puur ter informatie van praktijk Vrij Leven in Oorspronkelijkheid voor inzicht waar de voorkeur naar uit gaat en voor kwaliteitsverbetering. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld.

HET INZIEN/AANPASSEN/VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En ook om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door praktijk Vrij Leven in Oorspronkelijkheid.

Er is ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekend dat bij praktijk Vrij Leven in Oorspronkelijkheid een verzoek ingediend kan worden, dat persoonsgegevens aanwezig in een computerbestand van praktijk Vrij Leven in Oorspronkelijkheid, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Er kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens, gestuurd worden naar info@ninasieger.nl

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Praktijk Vrij Leven in Oorspronkelijkheid neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen (zoals bijvoorbeeld een Pc-virusprogramma) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. 

Als er aannames zijn dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@ninasieger.nl

bottom of page